Conferencia a l´Ateneu Cultural Borrianenc

L´Ateneu Cultural Borrianenc, ab colaboracio en el Colectiu Valldaura, vos convida a la conferencia-coloqui  el proxim divendres dia 8 de febrer a les 19,30 h.  en el Salo de Plens de l´Ajuntament de Borriana, i que tindra per titul:

"Arnau de Vilanova i Lluïs Alcanyis, dos referents cientifics valencians".

Sera impartida per Paco Tarazona, mege especialiste en geriatria , membre del consell redactor de la revista Lletraferit, autor de varis llibres i posseïdor de diversos premis lliteraris en llengua valenciana.

Presentarà l´acte Nelo Solis Martinez, mege i professor de llengua valenciana.

Es prega puntualitat.

Lo Rat Penat ha presentat el Missal en Llengua Valenciana

Este passat dimarts, 29 de giner, Lo Rat Penat presentà la versio en llengua valenciana del Missal Romà i el Leccionari complet i les misses de Sant Vicent Ferrer i la Mare de Deu dels Desamparats, aprovades per Roma baix el pontificat de Joan Pau II.

D. Enric Esteve, president de Lo Rat Penat, declarà lo següent: “En elles s’intenta oferir als sacerdots i als fidels la possibilitat de celebrar la missa integrament en valencià, sense haver de recorrer a traduccions a l’instant o a llibres no valencians” […] “Es hora de que els valencians ens dirigim a Deu publicament i escoltem la seua Paraula en la nostra llengua, en la llengua en que tants i tants religiosos valencians escriviren i aixina ho deixaren plasmat, com Sor Isabel de Villena o Fra Bonifaci Ferrer, entre d’atres” […] “Es el nostre deure fer arribar al maxim de gent estes dos obres. Unes obres que estem totalment convençuts de que seran ben acceptades pels fidels i retors perque estan escrites en la mateixa llengua que parlen, la valenciana” […] “Darrere del Missal i el Leccionari hi ha un important numero de capellans i religiosos de tota la Comunitat Valenciana, aixina com d’experts en llengua, que el varen possibilitar”.

Este obres se repartiran debaes a totes les parroquies i llocs de cult de la Comunitat Valenciana per a que’ls retors puguen utilisar-les en els oficis religiosos, tambe ad aquelles parroquies que sent valencianes pertanyen a unes atres diocesis, com les del nort de Castello.

Ademes s’ha homenajat a Mossen Josep Alminyana, un dels erudits valencians de tots els temps, canonge de la Catedral de Valencia i capellà de l’Iglesia de Sant Esteve, durant molts anys, que va fer possible, fa 25 anys, estes dos obres. L’ajuntament de Valencia li dedicà un carrer, fa poc de temps.

Afegim ad este comentari que tenim en la nostra web el discurs complet de César Vidal, com a mantenedor dels “CXXIV Jocs Florals de la Ciutat i Regne de Valéncia”, celebrats el 21 de giner al Teatre Principal de Valencia i organisats tambe per Lo Rat Penat.

Nova conferencia: “BOGUEM, BOGUEM”

Dia i hora: 24 de giner, a les 20,- hores (8 de la vesprada).

Lloc: Salo Pompeyà del Cassino Antic de Castello.

Titul de la conferencia: “BOGUEM, BOGUEM”

Conferenciant: JUAN FRANCISCO GINER MOYA. Alcalà de Chivert, naix el 20/11/50. Militar. Conferenciant i articuliste. Ha publicat el llibre “Historia de Alcocebre”.

En preparacio un llibre sobre l’Historia d’Alcalà de Chivert. Exposicions pictoriques en la Societat de Pintors “Beni-Art”. Membre de l’Associacio Cultural “Gregal” de Castello.

Està en possessio de distincions com la Medalla al Merit Militar, distintiu blanc; Llaç, placa i creu de S. Hermenegildo, entre moltes atres.

En els maxims desijos de que li resulte abellidora nostra invitacio i poder contar en la seua sempre benvollguda presencia, li enviem una cordial salutacio.

Presentacio del llibre “La gesta española” organisada pel Circul Aparisi i Guijarro


José Javier Esparza

Autor:

D. José Javier Esparza

* Periodiste i escritor
* Colaborador de la cadena COPE, programa “La tarde con Cristina”, espai dedicat a l’historia, titulat “Crónica de la Historia”.

Llibre: “La gesta española” (Ed. Áltera)

Lloc: Centre Municipal de Cultura, carrer Antonio Maura, 4 baix

Dia i hora: Dijous 17 de giner de 2008, a les 7,30 de la vesprada.

Nota: Tambe se presentarà el mateix llibre en la ciutat de Valencia, el divendres 18 de giner, en l’edifici de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), plaça del Mercat, 4 baix (“La Llongeta”)

L’Ajuntament de Castello ha acordat nomenar un carrer en el nom de Josep Maria Guinot i Galan.


J.M. Guinot i Galan

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Castello, en sessio ordinaria celebrada el dia 28 de decembre de 2007, acordà lo següent:

“[…] Por todo ello y considerando conveniente proceder a la nominación de viales incluidos en la Unidad de Ejecución nº 14-UE-T, a propuesta de la Comisión Permanente de las Áreas de Servicios a la Ciudadanía y Seguridad Pública y en base a lo dispuesto en el punto Primero 3) del Decreto de la Alcaldía de fecha 6 de julio de 2007, mediante el que se delegan competencias en la Junta de Gobierno Local, se acuerda nominar las calles que a continuación se relacionan con los nombres que igualmente se indican:

1.- Con el nombre de José María Guinot Galán, clérigo y filólogo, a la calle A, con accesos por el Camino Caminàs y la calle F, según se grafía en el plano adjunto […]”

Ademes del carrer a D. Josep Maria Guinot i Galàn, els atres carrers de dit acort, portaran els següents noms:

Juan Pablo II, Padre José de Tabernes, religios capuchi, Josefina Cruzado Tárrega, guitarrista, Carmen Noguera Valero, pintora, i Vicente Almazán Climent, filolec.

Esta associacio se sent molt orgullosa i honrada per dit acort, ha segut des de fa molts anys una de les nostres reivindicacions, i lamentem que alguns, com es el cas del partit politic catalaniste Bloc, hagen fet tot lo possible per a que no s’arribara a dit acort (ho podeu vore en la nostra seccio de prensa de la web).

Agraim a l’Ajuntament de Castello el fet i tot siga pel pare Guinot, el nostre mestre.


Antiguo Museo de Bellas Artes
Entendemos que el solo hecho de decir "Normes de Castelló" ya tiene una intencionalidad clara: hacer que los de Castellón se sientan protagonistas y, sólo por ello, impulsados a defenderlas. Y no, no son de Castellón. Manuel Sanchis Guarner, en la "Gran Enciclopedia de la Región Valenciana" (páginas 130 y 133, refiriéndose a "Ortografia", escribe: "... en 1913 eran promulgadas oficialmente en Barcelona las "Normes ortogràfiques" del "Institut d´Estudis Catalans", respaldadas por la "Mancomunitat" de Cataluña, inspiradas principalmente por Pompeu Fabra, las cuales fueron aceptadas por los valencianistas catalanistas del grupo "Valencia Nova". Hemos de aportar el detalle siguiente: esa "Valencia Nova" fue un semanario del que se publicaron, en la ciudad de Valencia, siete números (entre febrero y marzo de 1913). Años después, fue la revista "Taula de lletres valencianes" la que recogió la antorcha de los "valencianistas catalanistas"; esta revista publicó, también en la ciudad de Valencia, 38 números (entre octubre de 1927 y noviembre de 1930). Como escribe sobre ella Ricardo Blasco Segura: "...la perseverancia y el tacto de sus promotores fue introduciendo en el corpus de la publicación la ortografía científica del "Institut" cuyas "Normes" invitó a suscribir a todos los escritores valencianos mediante la convocatoria inserta en el número 35 correspondiente al mes de agosto de 1930" (en la "Gran Enciclopedia..." citada antes, página 143).  Continuar llegint

 

<<   <   53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |   >   >>
439 registres trobats

cites

Los dialectos de la lengua lemosina son la catalana, valenciana y mallorquina. La catalana ha recibido muchos vocablos de la francesa; la valenciana, de la castellana; la mallorquina se llega más a la catalana por ser hija de ella. De todas las tres, la más suave y agraciada es la valenciana y no me lo hace decir la pasión
Gregori Mayans i Ciscar

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: