Comencem el curs

Estimats associats, amics i amigues, ya estem aci de nou en tots vosatros, i volem dir-vos que tornem al nou curs en les piles ben carregades, en molts proyectes i idees.

Calendari d’actes:

  •   Divendres 6 d’octubre – Sopar de la Associacio Lo Rat Penat, a on acudirà la nostra junta directiva i vorem l’exposicio organisada per la Diputacio de Valencia “El crit de la llengua”.
  •   Dilluns, 9 d’octubre – Dia de la nostra Comunitat, a on farem acte de presencia.
  •   Dumenge, 22 d’octubre – Excursio a Elig, excursio organisada per la nostra associacio i el Grup Cultural Ilicità “Tonico Sansano” d’Elig, estarem junt a d’ells i vorem la Dama.

Per cert, ya tenim la nostra loteria de Nadal, el numero es:

54.880

Un abraç a tots.

Associacio Cultural Cardona i Vives

Premis de l´associacio cultural cardona vives a la millor obra lliteraria i al millor treball sobre la Llengua Valenciana

1. TEMA LLIURE, DOTAT EN 300 EUROS. AL MILLOR TREBALL, EN PROSA, SOBRE HISTORIA, COSTUMS I/O TRADICIO DEL POBLE VALENCIÀ.

2. TEMA LLIURE, DOTAT EN 400 EUROS. AL MILLOR TREBALL, EN PROSA, DE INVESTIGACIO/ESTUDI SOBRE L’IDIOMA VALENCIÀ. (RAÏLS /HISTORIA/ EVOLUCIO /ORIGE /SINGULARITAT…)

BASES

1.- Els treballs que concursen al Premi hauran d´estar escrits en Llengua Valenciana (Normes del Puig).

2.- Es condicio precisa que siguen inedits, escrits en paper DIN A-4, a dos espais i trenta pagines com a minim; estaran unides entre si i numerades. Els eixemplars es presentaran per duplicat.

3.- Seran admesos treballs hasda el 12 de maig de 2007, a les 20 hores i hauran de ser presentats o remitits a la Secretaría de l’Asociacio Cardona Vives, Carrer d’En Mig, nº 29, piso 9, porta 27 de Castello de la Plana (C.P.12001). Tel/Fax: 964 200468 (contestador) o, millor, a l’apartat de correus nº 545.

4.- Els treballs no aniran firmats, pero portaran un lema que es repetira en l´exterior d´un sobre tancat, dins del cual es fara constar el nom, llinages, D.N.I., telefon i domicili de l’autor.

5.- La Junta Directiva de l’Associacio Cultural “Cardona Vives”, constituira un Jurat que s’encarregara del desenroll del nomenat concurs. En tot cas, la resolucio del Jurat, sera inapelable.

6.- El treball premiat no sera tornat, respectant la propietat intelectual de l´autor qui, no obstant, cedira els drets d´una primera edicio a l’Associacio Cultural Cardona Vives. Si en el determini d´un any el treball no fore publicat, l´autor podra editar-lo a les seues expenses, quedant obligat a comunicar-ho abans del començ de l´impressio i, en ser publicat, fer entrega de vint eixemplars a l’Associacio Cultural Cardona Vives. Els treballs no premiats, podran ser retirats pels respectius autors hasda el 28 de juliol de 2007.

7.- El Premis en metalic es rebran per part dels premiats en l’acte que se celebrara el dia 1

de juny de 2007, a les 22 hores, en el restaurant “Celebrity Playa” del Grau de Castello, junt a la celebracio de l’entrega de Premis Fadrí-Cardona Vives 2007.

8.- Els autors que presenten treballs al present Concurs, acataran les resenyades condicions.

9.- Per a tot lo que no s´haja previst en les condicions abans nomenades, la Junta Directiva de l’Associacio Cultural Cardona Vives podra determinar lo que considere oportu.


 Continuar llegint

Ha fallit el pare Almiñana


Mossen Josep Almiñana va faltar el passat dimecres 28 de juny, hui tindra lloc l’eucaristia  i despres el seu enterrament en la localitat natal de Torrella, on ha passat el seus ultims dies.

El pare Almiñana ha destacat per la seua defensa del valencià. Ha traduit els quatre evangelis a la llengua valenciana. Tambe ha sigut l’autor del primer misal en valencià. Ademes ha redactat el llibre “El crit de la llengua”, l’obra mes reconeguda i on apareix, en la seua portada, l’image de El Palleter.

 

El crit de la llengua, en l’ultima edicio feta per Lo Rat Penat de l’any 2000, està esgotat, pero se pot descarregar debades desde la seua web:

http://www.loratpenat.org/biblioteca/_CRIT_1.pdf
http://www.loratpenat.org/biblioteca/_CRIT_2.pdf
http://www.loratpenat.org/biblioteca/_CRIT_3.pdf

El mon valencianiste plora la seua mort d’este gran home que ha lluitat tota la vida per defendre la seua propia llengua.

Esta associacio mostra el seu condol a la seua familia, amistats i demes persones del mon valencianiste.

IX Edicio Premis “Fadri-Cardona Vives, 2006”


IX Edicio

Discurs de presentacio a carrec de Gonzalo Romero, president de la Associacio Cardona Vives

L’associacio cultural Cardona i Vives de Castello, ha celebrat el passat 2 de juny, en els salons “Celebrity-Playa” (abans Ortega-Playa) del Grau de Castello, la IX EDICIO DELS PREMIS “FADRI-CARDONA VIVES”, una volta acabat el sopar ha pres la paraula el president de l’associacio D. Gonzalo Romero, i despres s’ha procedit al lliurament dels següents premis

Premi “Associacio Cardona Vives” a D. VICENT MENEU BUCHÓN.
Premi “Prensa Independent” a D. PEDRO ASÍN BERNAL.
Premi “Vinatea”.a D. JUAN GARCÍA RIPOLLÉS.
Premi “Llibertat d’Expressio” a D. JOSÉ Mª ADÁN GARCÍA.
Premi “Josep Maria Guinot a les Lletres Valencianes” a D. ANTONI ATIENZA PEÑARROJA.

Els premiats han agrait el Fadri, i cadascu d’ells ha dirigit unes breus paraules als assistents. Tenim que dir que l’assistencia ha segut major que l’any passat, al voltant de 150 persones, representant a tot el mon cultural valencià, agraim tambe l’assistencia al mateix del Ilm.Sr.Alcalde de Castello, D. Alberto Fabra i del senyor regidor de cultura de l’Ajuntament de Castello, D. Miguel Angel Mulet.

Una volta llegida l’acta per part del secretari de l’associacio, D. Fernando Masip, s’ha fet entrega del Premi a la “Millor Obra Lliteraria en Llengua Valenciana”, d’entre les presentades, que ha recaigut enguany a l’obra baix el lema: “Migjorn”, i corresponent el titul de la mateixa: “No me digues, me muic”, de D. Josep Lluis Garcia Ferrada, premiada en 300 €.

Agraim tambe a les entitats i particulars que han colaborat en la donacio de regals per al sorteig de final de l’acte, que son les següents:

Anonim, Antiguetats Mealla, Assoc. Cult. Cardona Vives, Castalia Iuris, Champion, El Capricho , Establiments El Cisne, Ferretería Germán, Joyeria Font, Joyeria Moher, Manolitas Modas, Pastiçeria Al Vostre Gust, Perfumeria Fayos, Perfumeria Julia, Perfumeria Nines Monerris, Perfumeria Prieto, Porcelanes Lladró, Regals Babiloni, Regals Casa Prades, Regals Regio, Sala Exposicions Braulio, Sala Exposicions De Renzi, Joaquín Serrano, Snela. Pilar Puig, Teixits Sanahuja

Acabant tot en el nostre himne regional.

Presentacio d´un llibre en “El Corte Inglés” de Castello


Vicent Ramón Calatayud

El proxim dimarts 13 de juny, a les 19 hores, en l’espai d’ambit cultural de “El Corte Inglés”, passeig de Morella, 1, 6ª planta, se fara la presentacio del llibre:

VOLENT ARRIBAR, de Vicent Ramón Calatayud.

Editorial: del senia al segura, Valencia 2005.

Junt a l’autor intervindran:

Pedro Astillero, editor i Gonzalo Romero, president de l’associacio cultural Cardona i Vives de Castello.

Esperem la vostra assistencia.

 

<<   <   61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |   >   >>
439 registres trobats

cites

Acaba la Biblia molt vera e catholica, treta de una biblia del noble mossen Berenguer Vives de Boil, cavaller, la qual fon trellada de aquella propia que fon arromançada, en lo monestir de Portacoeli, de llengua latina en la nostra valenciana.
Bonifaci Ferrer (1478)

diccionari

corrector

LINKS

Per un domini punt val
junts front a la AVL
El teu nom en valencia
Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA)
Mosseguello

NAVEGA EN
VALENCIA

 

Entrar com
a usuari

Nom d'usuari:
Contrasenya: